Plast Petter

Nordiska samarbetspartners

På många sätt är vi nordbor mycket lika varandra. Trots detta är det en del som skiljer oss åt. Utifrån grundtanken att det är viktigt att vara nära sina kunder och verkligen känna sin hemmamarknad, har vi sedan flera år etablerade strategiska samarbeten med företag i våra grannländer.

 

PLAST PETTERs produkter finns därmed representerade över hela Norden, nära kunderna och med service nära till hands på respektive marknad. Dessa mångåriga relationer har resulterat i både nya produkter, givande informationsutbyten och personliga vänskaper. Välkommen att kontakta det företag som finns närmast dig.

 

Finland:

TrollMark OY   

TrollMark OY, Lahti

Tel: +358-3-880 970

Antti Mikkonen

Fax: +358-3-880 9750

Askonkatu 13

Hemsida:  http://www.trollmark.fi/

15100 Lahti

E-post: myynti@trollmark.fi 

FINLAND

 

Norge:

Neptun Tecofa   

Neptun Tecofa AS, Oslo

Tel: +47-23 34 49 99

Lasse Tjensvold

Fax: +47-23 34 49 98

Nedre Rommen 7

Hemsida: http://www.neptuntecofa.no/

0988 Oslo

E-post: lasse@neptuntecofa.no

NORGE

 

Övriga Europa:

PLAST PETTER söker ständigt efter etablering på nya marknader och tar intresserat emot affärsförslag om lokal representation i övriga Europa, med särskild tonvikt på Tyskland, England och Frankrike. Välkommen att kontakta vår VD Fredrik Ahlström på telefon +46 506 48 881 eller fredrik.ahlstrom@plast-petter.se.

Kontakta oss
PRODUKT/E-HANDEL