Plast Petter

Styrelse

PLAST PETTERs styrelse präglas av erfarenhet och solid branschkännedom.

 

Alf Westerlund

Alf Westerlund 

Alf Westerlund (1950-), styrelsens ordförande, maskiningenjör, lade 1980 grunden till PLAST PETTERs nuvarande form. Alf äger idag 100% av aktierna i PLAST PETTER AB.

alf@plast-petter.se

   
  
 

 

Kontakta oss
PRODUKT/E-HANDEL