Plast Petter
Kvalitet & Miljö

Miljö -Minsta möjliga påverkan

PLAST PETTER satsar på att vara ett miljömedvetet företag, i det stora och i det lilla. Vår medvetenhet yttrar sig i handling. På följande konkreta sätt arbetar PLAST PETTER för att ta största möjliga hänsyn till miljön i samtliga delar av vår verksamhet. 

 

PLAST PETTER:

  • Tillverkar enbart produkter som vi kan stå för.

Alla våra produkter håller hög kvalitet och har långa livscykler. 

  • Tillverkar själva nära marknaden. 

Vi är en av idag få tillverkare med fullskalig produktion i Norden. Detta innebär många fördelar. Vi har full kontroll över de material som våra produkter görs av, möjlighet att optimera vår tillverkning för minimalt med spill, möjlighet att sortera och återvinna allt spill som blir och möjlighet att välja miljömässigt bra material.

  • Gör stora inköp och sparar transporter. 

Vi levererar också själva stora volymer och samlevererar gärna, vilket minimerar antalet transporter. Tillverkning på plats i Sverige innebär väsentligt förkortade transporter i förhållande importerade produkter från i många fall andra sidan jordklotet. 

  • Använder samtliga våra resurser omdömesgillt.

Det handlar om alltifrån att undvika onödiga utskrifter till att utnyttja överskottsvärme från maskiner för uppvärmning av lokaler. Vi bär gärna en högre initial kostnad mot en lägre kostnad på sikt - särskilt om den gynnar miljön.

  • Packar våra produkter rätt. 

Vi levererar gärna våra produkter in plano, vilket innebär att de kräver minimalt med utrymme. Vi ser också till att packa våra produkter på bästa sätt, så att så mycket som möjligt får plats i varje låda, men utan att någon produkt skadas.

  • Ger våra kunder valfrihet och information.

Våra kunder får ett stort utbud av olika plastmaterial att välja bland och möjlighet att välja miljövänliga alternativ. Vi märker våra produkter med tydliga recyclesymboler för enkel identifiering och korrekt källsortering. Våra produkter innehåller endast godkända produkter enligt kemikalie-förordningen Reach. Vi informerar återkommande våra kunder om miljömässigt kloka produktalternativ och försöker förmå dem att - i förekommande fall - byta till miljömässigt bättre alternativ.    

  • Intresserar oss för, och sätter press på, våra leverantörer.

Vi för en mycket aktiv och återkommande dialog med våra leverantörer rörande material och miljö. Våra leverantörer bedriver flera parallella forsknings- och utvecklingsprojekt för att få fram miljömässigt bättre och bättre material.

  • Uppfyller naturligtvis samtliga legala krav

som ställs på oss genom lagar, förordningar, direktiv och föreskrifter. Vi tillhandahåller dessutom regelbundet konkret, obunden och korrekt miljöinformation.

 

Kontakta oss
PRODUKT/E-HANDEL