Plast Petter
Kvalitet & Miljö

Kvalitet "-När kunden kommer tillbaka, inte varan"

Någon har skämtsamt sagt att "kvalitet är när kunden kommer tillbaka, inte varan". Någon annan har i samma anda sagt att han är "för fattig för att köpa något billigt". Vi menar att det faktiskt ligger mycket i dessa utsagor, som båda uttalar sig om kvalitet. Vi skall förklara vad vi menar:

 

Vår kvalitetsuppfattning

För oss har kvalitet alltid varit en nyckelfråga, och den har blivit viktigare och viktigare. Ju mer vi har flyttat fram positionerna och vårdat varumärket PETTER, desto högre krav har vi ställt, inte minst på detaljer och materialkänsla.

Det är oerhört viktigt att du som kund hos PLAST PETTER får en vara som är ordentligt gjord, som inte behöver bytas ut, och som utstrålar kvalitet. Varan skall vara levererad i tid och du och dina kunder skall bli helt nöjda med den. 

 

Kvalitet i vid bemärkelse

Kvalitet hos oss handlar också om att du skall få rätt service redan från början. Hos oss får du hjälp med att hitta det som du söker, goda råd, och vi engagerar oss i dig och tar ansvar genom hela processen - från id till färdig produkt, och också därefter.

Vi tror inte att det är slumpen som gör att vi har så många långvariga kunder. Vi tror inte heller att det är slumpen som gör att vi praktiskt taget dagligen får nya. Vi är nöjda när du är nöjd och vill komma tillbaka till oss. Det är kvalitet - enligt oss.

Hur går det till?

Till grund för PLAST PETTERs kvalitetsarbete ligger en kvalitetplan anpassad för just vår verksamhet, kallad kvalitetsassociering.

Över 100 sidor löptext plus bilagor, ritningar, illustrationer och manualer beskriver hur våra processer skall genomföras för att hålla en hög och jämn nivå. Systemet gör det också möjligt för oss att spåra felkällor och rätta till dessa. 

Alla våra leveranser föregås av egna stickprovskontroller och vi anordnar återkommande internutbildningar om kvalitet och gör uppföljningar - allt för att frågan om kvalitet hela tiden skall ha en central plats i vår verksamhet.   

Kontakta oss
PRODUKT/E-HANDEL