Plast Petter
Kvalitet & Miljö

Socialt ansvar

PLAST PETTER har en unik sammanhållning och en familjär stämning bland sina anställda. Vi har också ett mycket gott branschrykte och är kända för att stå vid vårt ord och vara enkla att samarbeta med.

 

När det gäller Corporate Social Responsibility, CSR, har det skrivits och sagts ganska mycket om detta under senare år. För PLAST PETTERs del, är bärande delar i begreppet CSR utgångspunkter som vi har haft i företaget och jobbat efter under mycket lång tid.

För oss handlar CSR om att på ett trovärdigt, omtänksamt och sjysst sätt bedriva vår verksamhet - på alla plan. CSR handlar för oss inte om att framhäva oss själva. Framförallt handlar det inte om ord, utan om innehåll.    

 

PLAST PETTER tillverkar kvalitetsprodukter under goda och kontrollerade arbetsvillkor. Vi tar ett mycket stort ansvar för våra relationer och vinnlägger oss om att människor omkring oss trivs.

  • Vi skapar arbetstillfällen på en liten ort.
  • Vi har en uthållig ägarpolitik.
  • Vi hjälper studenter med exjobb och skolungdomar med PRAO-plats.
  • Vi sponsrar lokala evenemang.
  • Vi skänker pengar till ändamål där de gör nytta och behövs. 
  • Vi gör vad vi kan för att största möjliga hänsyn till miljön skall tas i alla delar av vår verksamhet.

Men, grundsynen i vårt CSR-arbete är fokus på vår verksamhet och våra relationer, av det enkla skälet att det är nödvändigt att människor i vår omvärld har fullt förtroende för oss. 

På detta sätt är CSR för oss ett förhållningssätt som alla skall kunna märka som samarbetar med PLAST PETTER. Det är ett förhållningssätt att stå för, och framförallt ett förhållningssätt som vi står för.

Kontakta oss
PRODUKT/E-HANDEL