Plast Petter

Om Plast-Petter AB -Specialdesign, en enkel sak för oss

PLAST PETTER AB är en specialisttillverkare av alla kontorsprodukter i mjukplast. Hos oss hittar du alla standardprodukter, alla möjligheter till profilering, och specialdesign på riktigt - allt direkt från egen tillverkning.

  

Varumärket PETTER står för en mycket hög produktkvalitet, ett tekniskt kunnande i absoluta framkant, och en hög affärsetik i långsiktiga affärsrelationer.

Vi har "kapacitet för det stora och blick för det lilla". Det innebär att vi både levererar volymprodukter till Nordens ledande kontorsgrossister och ger det lilla enmansföretaget maximalt utrymme för verklig specialdesign.

Hos oss får du ett personligt och engagerat bemötande från första kontakt. Vi hjälper dig genom hela processen - från skissartad id till färdig och helt unik produkt. Välkommen!

Kontakta oss
PRODUKT/E-HANDEL