Plast Petter

Vad utmärker en PETTER-produkt?

PLAST PETTERs produkter har under alla år utmärkts av åtminstone tre starka karaktäristika. Nedan utvecklar vi grundtankarna bakom våra produkter och vårt arbete med varumärket PETTER®.

 

* Kvalitet och hållbarhet.

Vi ställer höga krav på våra produkter gällande materialkänsla, tålighet och miljö. En PETTER-produkt är rejält gjord och håller. Det kan vi säkerställa genom tillverkning i egen regi och ett noggrant utformat kvalitetsassocieringsprogram.

* Specialdesign. 

Vi har sedan vår start för över ett halvt sekel sedan, jobbat hårt med produktutveckling och innovationer. Vi har en levande produktmix och lanserar varje år ett flertal nyheter. Varje kund ges också möjlighet att helt fritt önska produkt. I de flesta fall lyckas vi komma mycket nära vad kunderna vill ha. Du är alltid välkommen till oss med dina idéer om design, färg och tryck.  

* Leveranssäkerhet.

En nyckelfråga för oss är att alltid göra vårt yttersta för att leverera rätt antal av rätt kvalitet i rätt tid. Vi är idag mycket täckande med stor kapacitet och en prisbelönt leveranssäkerhet. Det innebär för ditt företag ett tryggt samarbete med en stabil partner.

  

Varumärket PETTER® 

För ett tillverkande företag, är alltid produkterna - den fysiska outputen - grundstenen. Vi står bakom våra produkter helt och fullt, och har därför gjort dem till bärare av våra registrerade varumärken PETTER®. Det stiliserade P:et kommer successivt att diskret blindtryckas på våra produkter och varumärket kommer att synas på olika håll i branschen.

 Varumärket PETTER  Varumärket PETTER

Varumärket PETTER® sammanfattar ryggraden i företaget som kan utskrivas enligt nedan. Köper du en PETTER-produkt kan du räkna med att dessa värden finns inbäddade i produkten.

Varumärket PETTER 

P ålitliga

E nkla att jobba med

T ekniskt skickliga

T rygga

E ngagerade

R ationella

Kontakta oss
PRODUKT/E-HANDEL