Plast Petter

Special "-Ramar är till för att man skall tänka utanför dem"

Vårt huvudspår handlar naturligtvis om kontorsprodukter. Men detta ger inte den kompletta bilden av vad vi kan. Vi menar att om man skall jobba med specialdesign i plast, bör man kunna mer än kontorsprodukter. Och det gör vi.

 

Ta en närmare titt på kategorin Special. Här sorterar produkter som är speciellt framtagna för att svara mot särskilda krav och användningsområden. Genom åren har vi tagit emot specialförfrågningar, ritat och konstruerat och tillverkat till såväl sjukhus och myndigheter som försvar, industri, promotions- och reklamföretag. 

Se mer och få inspiration: Under rubriken Inspiration visas några speciella uppdrag som resulterade i unika, spännande och nytänkande produkter.

 

I korthet: Kategorin Special innehåller produkter som är framtagna för speciella önskemål. Ofta handlar det om helt unika produkter med särskilda krav på tålighet och täthet. Lika ofta handlar det om idéprodukter, designidéer, udda format och speciella material.

 

Hur beställer jag Special? Genom nedanstående länk kan du när du vill skicka en specialförfrågan till oss. Du ges möjlighet att utförligt förklara hur den produkt som du önskar skall se ut: Skicka specialförfrågan direkt

Kontakta oss
PRODUKT/E-HANDEL